Planvisie

Wij ervaren dat als mensen prettig wonen ze gelukkiger zijn en meer betekenen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Onze ambitie is om met Lelies en Lissen een kleinschalig maar bijzonder woonmilieu toe te voegen aan Boven-Leeuwen. Een woonmilieu waar nabuurschap vanzelfsprekend is. Niet omdat het moet, maar omdat de bewoners zich daarin herkennen. Met zo’n ontwikkeling dragen we bij aan een betekenisvol leven van de bewoners, aan verbindingen met elkaar en met Boven-Leeuwen als dorpskern én aan een sociaal duurzame leefomgeving. Dat doen we door in co-creatie met de toekomstige bewoners en andere stakeholders ruimte te geven aan persoonlijke wensen en eisen.

Als basis ligt er een concept van woningen en gemeenschappelijke voorzieningen. Dit concept met 10 woningen biedt nog allerlei mogelijkheden voor nadere uitwerking. Bijvoorbeeld op het vlak van stedenbouw, landschapsinrichting, architectuur of materialisatie. Ook programmatisch bestaan er nog diverse opties in onder meer kleinere of grotere woningen of in allerlei keuzes voor het mandelige gebied.

Doelgroepen

Lelies en Lissen is aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen, maar wellicht nog het meest voor de actieve medioren en senioren. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop de verschillende, veelal gelijkvloerse woningen, geschakeld zijn. Alle woningen hebben een eigen tuin, waarnaast er een grote gemeenschappelijke tuin is. Daarin is net wat meer mogelijk: een moestuin? jeu-de-boules? een kas? een gemeenschappelijk yogaplek in de open lucht? fruitbomen? Dat bedenken we samen nog in d sloop van de komende maanden.